nakliyat sigortam

YAT VE TEKNE SİGORTASI

ANASAYFA NAKLİYAT SİGORTALARI

YAT VE TEKNE SİGORTASI

Tekne veya geminin deniz tehlikelerine karşı tekne (gövde) kısmı, makine, ekipman ve donanımlarını teminat altına alır. Bu sigorta; gemi sahibi, donatanı (işleteni) veya gemi üzerinde sigorta edilebilir menfaati olanlar tarafından yaptırılır. Tekne sigortaları yıllık olarak veya sefer için yapılabilir. Sigorta teminatları açısından tekne sigortaları genel olarak beş grupta toplanır.

Tekne Müddet Sigortaları

Tekne Sefer Sigortaları

Tekne İnşaat Sigortaları

Tekne Navlun Sigortaları

Tekne İpotekli Alacaklının Menfaati Sigortası

Kuru yük, tanker, römorkör, feribot, yolcu gemisi v.b. ile motor/yat, yelkenli, kotra, jet ski v.b. deniz araçlarının tekne (gövde), makine/motor, ekipman, cihaz ve donanımları ile bağlı menfaat ve yasal sorumluluklarını çarpma, çarpışma, oturma, batma, yangın, infilak, fırtına, müşterek avarya, kurtarma yardım v.b. çeşitli deniz kaza ve tehlikeleri sonucu doğacak hasar ve masrafları tüm dünya denizlerinde gezerli uluslar arası standartlarda ve orijinal şartlarla teminat altına alır. Ayrıca, gemilerin çekme çekilme seferleri, limanda çalışma rizikoları ile iskele mali sorumluluk v.b. sigortalar da özel şartlarla teminat altına alınır.