nakliyat sigortam

NAKLİYAT SİGORTASI

ANASAYFA NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti karşılığında güvence (teminat) altına alınmasına yönelik olarak hazırlanmış öğrenme materyalidir.

Nakliyat sigortası, bir yerden diğerine yapılan taşıma sırasında gerek taşıt araçlarının, gerekse taşınan malların uğrayabileceği hasarları güvence altına alır. Diğer sigorta dallarında belirli bazı rizikolar olmasına karşılık, nakliyat sigortasında taşıt aracına ya da mallara zarar verebilecek çok çeşitli rizikolar vardır.

Nakliyat Sigortaları, genel olarak ticaret ve özellikle deniz ticareti ile yakından ilişkili bir sigortacılık dalıdır. Nakliyat sigortalarının ticaretle yakın ilişkisi ise; bu sigorta dalına uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. Nakliyat hasarları, birçok bakımdan, diğer sigorta dallarına ilişkin hasarlardan farklılık gösterir. Her şeyden önce koşulları ve türleri açısından bu sigorta dalı çok değişiktir; ayrıca, hasarın, hem nedeninin hem de miktarının belirlenmesi, çoğu kez, özel uzmanlık gerektirir.

Nakliyat sigortasının konusu taşıt araçları (kasko sigortası) olabileceği gibi taşınan mallar (kargo sigortası) da olabilir.

- Kasko Sigortası: Taşıt araçları sigortasıdır. Deniz ve nehir taşıt araçları kasko sigortası, kara motorlu ve motorsuz taşıt araçları kasko sigortası ve hava sigortası olmak üzere üç kasko sigortası türü vardır.

- Kargo Sigortası: Taşınan malların güvence altına alınmasına yönelik bir sigortadır. Kendi içinde üçe ayrılır:

• Ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarının ve tam ürünlerin kargo sigortası

• Yolcu, eşya ve kargo sigortası

• Kıymetli eşya (kıymetli kâğıtlar, banknot, kupon, altın, gümüş vs. kıymetli taşlar, inci, her çeşit pul koleksiyonlar vs.) kargo sigortası.