nakliyat sigortam

A3,B3 A10,B10 Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri

ANASAYFA BLOG

A3,B3 A10,B10 Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri

A3 Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri 

a. Taşıma Sözleşmesi Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. 

b. Sigorta Sözleşmesi Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak satıcı alıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları (eğer varsa) alıcıya ait olmak üzere, alıcının sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır.

B3 Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri 

a. Taşıma Sözleşmesi Alıcının satıcıya karşı taşıma sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. 

b. Sigorta Sözleşmesi Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A10 Bilgi Sağlama Yardımı ve İlgili Masraflar Satıcı alıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithali veya ihracı için ve en son varış noktasına taşınması için alıcının gerek duyduğu, güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alıcıya zamanında sağlamalı ve bunların edinilmesinde alıcıya yardımda bulunmalıdır.

B10 Bilgi Sağlama Yardımı ve İlgili Masraflar Alıcı, satıcının A10 hükümlerini yerine getirebilmesi için güvenliğe ilişkin herhangi bir bilgi gerekliliği olması halinde bunu satıcıya zamanında bildirmelidir. Alıcı, A10’da sözü edilen bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olunması halinde satıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları tazmin etmelidir.